Cultural Directory, Articles and more

 

LINK: Interaktyvi Lietuvos studentų JK konferencija Kembridže!

0
Posted September 27, 2012 in Events

Šiais metais Kembridžo universiteto lietuvių bendrijos (CULS) organizuojamas renginys iš dalies pakeitė tiek savo formą, tiek turinį, tiek paskirtį. LINK žymi šį rugsėjį startavusio studentų-moksleivių mentorystės projekto “Academic Brother” vidurio tašką. Šios iniciatyvos tikslas – suteikti kiek įmanoma daugiau objektyvios informacijos gabiausiems Lietuvos moksleiviams apie studijas, burti ir vienyti motyvuočiausius januosius akademinio pasaulio atstovus. CULS tikisi, kad šis renginys taps susitikimo vieta ir mediumu Lietuvos išeivijos studentams, lietuvių organizacijų, klubų ir bendrijų nariams bei bičiuliams, akademikams bei mokslininkams, privataus ir viešojo sektoriaus profesionalams.

Tikime, jog tik išlaikydami stiprų tarpusavio ryšį galime ne tik padėti vienas kitam išlikti globaliame pasaulyje, bet ir aktyviai prisidėti prie Lietuvos vystymosi bei augimo. Todėl kviečiame visus palaikančius šią idėją į interaktyvų renginį LINK. Šiuo renginiu siekiame skatinti naujų partnerysčių kūrimąsi, esamų ryšių palaikymą ir stiprinimą tarp Didžiosios Britanijos universitetų lietuvių bendrijų ir platesniu mastu. Tikime, jog tai išaugs į bendrus projektus ateityje.

Šiųmetinio renginio forma taip pat atspindi šį mūsų tikslą: ryte įvyks Jungtinės Karalystės universitetų lietuvių bendrijų atstovų susitikimas, kviečiantis prisijungti prie antrojo Academic Brother etapo, vėliau seks interaktyvus turas po Kembridžą. Tai turėtų būti puikios galimybės tiek susipažinti su kitais renginio dalyviais, tiek pažinti istorinį Kembridžo miestą, o galų galiausiai – prasmingai ir įdomiai praleisti pirmąją dienos pusę. Vakare renginio dalyvių lauks pranešėjų kalbos su klausimais-atsakymais, bei formali vakarienė Newnham koledžo salėje.

PROGRAMOJE:

Interaktyvioji renginio dalis: Norėdami, kad visi renginio dalyviai geriau susipažintų tarpusavyje, o tuo pačiu ir patyrinėtų istorinį Kembridžo miestelį, visus kviesime į iššūkių ir aktyvių užduočių kupiną turą po Kembdridžo senamiestį. Atsitiktine tvarka suskirstytos komandos turės pasukti galvas atlikdamos kūrybines užduotis bei atsakinėdamos į klausimus susijusius su Kembridžo miesto istorija ir legendomis bei lietuvių studentų bendrija Jungtinėje Karalystėje. Šią dalį vainikuos Kembridžo plunksnos apdovanojimas geriausiai pasirodžiusiai komandai.Plunksna, simbolizuojanti išmintį, bus skirta ateities idėjoms užrašyti, o užduočių metu užmegztos pažintys drąsins atviresnį bendravimą likusio renginio metu.

Pranešimai: kviestiniai kalbėtojai papildys ir praturtins renginį įžvalgomis apie Lietuvą ir Europą žvelgdami į šiandien opius klausimus per švietimo, kultūros ir politikos prizmes. Po pranešimų seks klausimų-atsakymų laikas, kurio metu publika galės gyvai įsitraukti į kalbėtojų pasirinktų temų apsvarstymus. LINK ’12 renginyje pranešimus skaitys:

  • Dr. Ainius Lašas – Oksfordo universiteto Politikos ir tarptautinių ryšių katedros vyriausiasis mokslinis bendradarbis. Jo moksliniai tyrimai aprėpia Europos saugumo, posovietinės politikos ir atminties temas. Dr. A. Lašas skaitys pranešimą edukacinės emigracijos tematika.
  • Kristina Sabaliauskaitė – rašytoja, menotyrininkė, Vilniaus miesto istorijos tyrėja. 2008 m. debiutavo istoriniu romanu „Silva rerum“, tapusiu aštuonių leidimų sulaukusiu bestseleriu ir pripažintu literatūriniu įvykiu Lietuvoje.
  • Rimantas Vingras – pianistas, 2009 m. kartu su bendraminčiais Londone įkūręs Santaros – Šviesos klubą, kuris be visų kitų projektų rengia ir Išeivijos studijų dienas – išeivijos forumą kultūros, tautos ir Lietuvos visomenės raidos klausimais.

 


0 CommentsBe the first to comment!


Leave a Response


(required)